HOME UKÁZKY STUDIO KONTAKT

U K Á Z K Y

  

25   L E T          :-/   :-)

 

 

 


REKLAMA  MÁ  BÝT  JAKO  ŽENA :   ATRAKTIVNÍ,  NE  VYZÝVAVÁ   @   KULTIVOVANÁ,  NE NUDNÁ  

EMOTIVNÍ,  NE  VYKŘIČENÁ   @   VTIPNÁ,  NE  VULGÁRNÍ  @   SLIBUJÍCÍ,  ALE NE  KAŽDÉMU   !!!                                                                                   


 

 

 

 

 

W E B   D E S I G N 

 

 

 

 

 


"  NADČASOVOST   ...   JEDNOTA  STYLU  A  FORMY "


 

 

 

 

F I R E M N Í   V I D E A 

 

 

 

 


ÚČINEK  =  OBRAZ  +  OBSAH

 

 

 

 

 

 

G R A F I C K Ý   D E S I G N

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

F O T O   D E S I G N 

 

 

 

 

 


 "  ZÁŽITEK  A  UŽITEK   ...   EMOCE  A  ROZUM  " 

 

 

 

F O T O   R E P O R T Á Ž E  

     

              

 

                                      


 

 

 

 

 

 

F I R E M N Í   K A L E N D Á Ř E 

 

 

 

 

 


 


"  KE KAŽDÉMU CÍLI   ...   VEDE  CESTA  "


 

 

 

 

 

P R O D U K T O V É   K A T A L O G Y 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

V Ý S T A V Y

 

 

 

 

 

 
 
 
CREATIVE FOTO     |     2011     |     Developed by NET sign studio